Gıda güvenliği ve kalitesi günümüz dünyasında vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Kalite kriterlerinin standardizasyonu gerek ekonomik açıdan gerekse tüketici memnuniyeti açısından oldukça önemli bir unsur olup aynı zamanda ithalat ve ihracat gibi ülke ekonomilerinde hassas bir rol oynamaktadır. Her türlü et ve et mamulleri, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleri, şeker ve şekerli gıdaların; Türk Gıda Kodeksi, TSE standartları ve Gıda Maddeleri Tüzüğüne göre analizleri yapılmakta ve mevzuata uygunluğu kontrol edilip değerlendirilmektedir.

Kimyasal analiz; bir maddenin bileşenlerini ve/veya bileşenlerin bağıl miktarlarını tayin etmek için yapılan işlem(ler)dir. Kalitatif analiz, numuneyi oluşturan element ve/veya bileşiklerin tespitine verilen analiz türüdür. Kalitatif analizde klasik yöntemler, maddelerin karakteristik reaksiyonlarından faydalanır. ön incelemeden (gözle muayene, ısıtma ve alev testi vs) sonra, çeşitli iyonları standart reaktiflerle verdikleri reaksiyonlara göre gruplara ayıran sistematik yollardan gidilir ve bunlardan her birinin (varsa) ortaya konması sağlanır. Kantitatif analiz ise maddenin içerdiği element ve/veya bileşiklerin, yüzde olarak miktarlarının tespiti anlamına gelmektedir. Kantitatif analiz metotları kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır.

Bunlar;

1) Klasik Metotlar

2) Modern (Enstrümantal) Metotlardır.

Klasik metotlar maddenin ağırlık ve hacim yönünden incelendiği yöntemlerdir ve analiz sadece inorganik veya organik kimyasal maddelerin çözeltileri kullanılarak gerçekleştirilir. Modern metotlar ise maddenin ışık absorpsiyonu, manyetik özellikleri veya radyoaktifliği gibi temelleri üzerinde kurulmuştur.

Klasik metotlar da kendi içinde ikiye ayrılır;

  • Gravimetrik analiz
  • Volumetrik (titrimetrik) analiz

 

Gravimetrik Analiz; analit konsantrasyonunun tayini  için, kimyasal işlemlerden sonra oluşturulan ürünün kütle ölçümüne dayanan bir metottur.

Titrimetrik Analiz; konsantrasyonu bilinen bir çözeltinin analit ile reaksiyona giren miktarının ölçümüne dayanan kantitatif analiz metotlarıdır. Standart çözelti reaksiyon tamamlanıncaya dek ortama yavaş yavaş eklenir.

Kimyasal analizler, kimyasal bileşenleri tanımlamak, kalite kriterlerinin kontrolü ya da tespiti, standardizasyonu sağlamak gibi sebeplerden dolayı gıda sektöründe önemini her geçen gün arttırmaktadır.

İletişim

Yenibosna Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, No:35, Bahçelievler/İSTANBUL

+90 (212) 599 18 19

+90 (212) 599 18 13

info@analyzer.com.tr

Bizi Takip Edin

Bizi sosyal medya platformlarından da takip edebilirsiniz.