Su mikrobiyolojisi, genel olarak tatlı ve tuzlu sulardaki mikroorganizmaları ve bunların faaliyetlerini inceler. Sularda çeşitli mikroorganizmalara rastlanır. Bunların bir kısmı havadan, topraktan, çeşitli canlıların atıklarından ve atık sulardan kontaminasyon ile gelir. Bir kısmı ise suların doğal mikroflorasında bulunan mikroorganizmalardır. Su mikrobiyolojisi genel olarak, tatlı su (akarsular, göller, havuzlar, kaynak suları, bataklıklar) mikrobiyolojisi ve tuzlu su (denizler, nehir ağızları) mikrobiyolojisi olmak üzere 2’ye ayrılır.

Tatlı Su Mikrobiyolojisi
Tatlı sular grubunda göller, havuzlar, akarsular, kaynak suları ve bataklıklar bulunmaktadır. İçine lağım suyu veya diğer organik ve anorganik kirleticiler karışmamış olan sularda, besin maddeleri az olduğu için burada bulunabilen bakteri sayısı azdır. Benzer şekilde, kıyı ve tabandan uzak yerlerde ve ayrıca karların erimesiyle oluşan akarsularda bakteri sayısı azdır. Tatlı sularda psikrofil bakteriler mezofil ve termofil bakterilerden sayıca fazladır. Bunlar arasında 0ºC’de çoğalanlar vardır. Tatlı sulardan farklı cinslere ait psikrofil bakteriler sıklıkla izole edilmektedir. Su tabanında çürüyen organik maddeler varsa zorunlu veya fakültatif anaeroblar gelişir. Burada kükürt bakterileri ve sülfat indirgeyen zorunlu anaeroblar bulunur.
Sularda tat ve renk değişikliği yapan mikroorganizmalar arasında demir bakterileri, algler ve protozoa ile ayrıca sularda istenmeyen koku oluşmasına neden olan kükürt ve sülfat indirgeyen bakteriler de vardır.
Atıklarla kirlenmiş tatlı sularda bol miktarda dışkı bakterileri ve topraklardaki saprofit bakteriler ile maya ve küflere de rastlanır. Lağım sularındaki bakteriler aerob, zorunlu veya fakültatif anaerob olup, çoğu saprofittir. Bunlar dışkı veya toprak kökenlidir. Escherichia coli ve diğer koliform bakteriler ile enterokoklara sıklıkla rastlanır. Birçok yerleşim yerlerinde kullanılan sular, nehir ve göllerden sağlanmaktadır. Bu sular çöktürme süzme ve dezenfeksiyon basamaklarından geçirilerek arıtılır. Suların dezenfeksiyonu için klor, ozon, ultraviyole ışınları ve membran filtre yöntemleri kullanır. En yaygın ve ucuz olan su dezenfeksiyonu klorla yapılmaktadır.

Tuzlu Su (Deniz Sularının) Mikrobiyolojisi
Deniz suları, öncelikle tuz içeriğiyle tatlı sulardan ayrılır. Işığın kolayca girebildiği yüzey kısımları ile deniz tabanı mikrobiyolojik olarak farklılıklar görülür. Yüzey kısımlarda fitoplanktonlar ve fotosentez yapan mikroorganizmalar bulunurken daha derinlerde mikroflora değişir ve daha fazla halofil ve psikrofil mikroorganizmalara rastlanır. Nehirlerin denizlere karıştığı kısımlarda tatlı sularda görülen mikroorganizmalara rastlanır.

İletişim

Yenibosna Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, No:35, Bahçelievler/İSTANBUL

+90 (212) 599 18 19

+90 (212) 599 18 13

info@analyzer.com.tr

Bizi Takip Edin

Bizi sosyal medya platformlarından da takip edebilirsiniz.