Hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri ve çeşitli ürünleri  verebilmeleri için su, karbonhidratlar, protein, yağ, vitaminler, mineral maddeler gibi besin maddelerine gereksinimleri  vardır. Hayvanlar bu besin maddelerini yedikleri yemler ile içtikleri sudan sağlarlar. Yemlerin besin maddeleri sağlama dışında, dolgu maddesi oluşturma, hayvansal ürünlere istenen renk, koku ve tadı veren unsurları sağlama ve gerektiğinde hastalıktan koruyucu veya tedavi edici amaçlı ilaçların ağız yoluyla hayvanlara verilmesinde aracı olma gibi görevleri de vardır.

Hayvanlardan en yüksek miktar ve nitelikte ürün alımında kullanılan yemin besin  madde içeriği büyük önem  taşımaktadır. Yemin besin değeri kalitesinin önemi sadece hayvanlar için değil aynı  zamanda hayvanlardan elde edilen ürünleri tüketen insanlar için de geçerlidir. Özellikle son yıllarda sağlık açısından kaliteli ürünlerin satın alınmasına yönelik tüketicinin bilinçlenmesi gıda güvenliği (food security) konusunu daha da önemli hale getirmekte ve gıda endüstrisini daha kaliteli gıda üretimine zorlamaktadır.  Hayvan yemlerinin enerjice zengin olması bilinen taleplerden birisidir ki aksi taktirde besi sonunda tahıl desteği gibi durumlar da doğabilir.

Karma yem üretiminde kullanılan bitkisel kökenli yemlerin hasatından depolanmasına  kadar ki ile karma yem üretim sırasındaki değişik aşamalar yahut hayvansal kökenli yemlerin üretim aşamaları besin değerlerinin değişmesine, yemlerin fiziksel kalitesinin düşmesine, toksik maddelerin bulaşmasına yada üremesine sebep olabilir.  Toksin kelimesi ‘zehir’ anlamına gelmekle birlikte mikroorganizmaların kendi yaşamlarını sürdürmek için ürettikleri metabolik ürünler şeklinde de tanımlamak mümkündür. Yemler içerisinde oluşan en zararlı etkenler bakteri ve mantarlar tarafından salgılanan toksinlerdir. Yemlerde bulunan bakterilerin bazıları toksinlerini yem içerisinde salgılarken bazıları da yemler hayvanlar tarafından alındıktan sonra hayvan vücudunda salgılarlar. Bu mikotoksinleri tüketen insan ve hayvanlarda  toksikolojik problemlere rastlanılmaktadır.

Yemlerde Civa (Hg), Arsenik (As),  Kadmiyum (Cd),  Kurşun(Pb) gibi ağır metallerin varlığıda istenmemektedir. Hayvanların ve dolaylı olarak diğer canlılarında sağlığını tehlikeye atan bu ağır metallerin analizleri laboratuarımızda ulusal ve uluslar arası standartlara uygun olarak yapılmaktadır.

İletişim

Yenibosna Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, No:35, Bahçelievler/İSTANBUL

+90 (212) 599 18 19

+90 (212) 599 18 13

info@analyzer.com.tr

Bizi Takip Edin

Bizi sosyal medya platformlarından da takip edebilirsiniz.