Yüzme yada serinleme amacıyla kullanılan açık ve kapalı yüzme havuzları ile sularının yaşanabilir sağlık şartlarına uygunluğu, yüzme havuzu suyunun kalite standartlarının belirlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelik” yayınlamıştır.Yönetmelik eklerinde yer alan “Ek – 1 Kimyasal özellikler”, “Ek – 2 Fiziksel özellikler” ve “Ek – 3 Mikrobiyolojik özellikler” tablolarındaki analizleri, yüzme havuzu işleticisi, yetkili laboratuvarlara ayda 1 kez yaptırmakla yü

kümlüdür.

Yönetmelik eklerinde yer alan;

Ek – 1 : Kimyasal Analizler

Ek – 2 : Fiziksel Analizler

Ek – 3 : Mikrobiyolojik Analizler

tablolarındaki analizleri, yüzme havuzu işleticisi, yetkili laboratuvarlara ayda 1 kez yaptırmakla yükümlüdür. Havuz kullanımının yoğun olduğu dönemlerde Ek – 3 de yer alan parametrelerin analiz sıklığı ayda iki kez olacak şekilde olmalıdır.

 

Kimyasal Analizler

 • Ph Tayini
 • Nitrat Tayini
 • Nitrit Tayini
 • Alüminyum Tayini
 • Amonyum Tayini
 • Bakır Tayini
 • Siyanürik Asit Tayini
 • Serbest Klor Tayini
 • Bağlı Klor Tayini
 • Renk Tayini
 • Bulanıklık Tayini
 • Sıcaklık Tayini
 • Toplam Alkalinite Tayini
 • Hidrojen Peroksit Tayini
 • Biguanid Tayini

 

Fiziksekl Analizler

 • Renk
 • Bulanıklık
 • Sıcaklık

 

Mikrobiyolojik Analizler

 • Toplam Koloni(Jerm)Sayısı
 • Toplam Koliform Bakteri Sayısı
 • Escherichia Coli(E.Coli) Sayısı
 • Pseudomonas Aeruginosa Sayısı

 

Havuz Suyunda Kullanılan Dezenfektan Değiştiğinde, Bakılacak Parametrede Değişmektedir.

Suyun dezenfeksiyonunda stabilizatörlü klor bileşiklerinin kullanıldığı havuzlarda, Siyanürik Asit bakılır.

Suyun dezenfeksiyonunda hidrojen peroksitin kullanıldığı havuzlarda Hidrojen Peroksit bakılır.

Suyun dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşiklerin kullanıldığı havuzlarda Serbest Klor ve Bağlı Klor bakılır.

Suyun dezenfeksiyonu için ozon, UV, klordioksit ve diğer dezenfeksiyon sistemlerinin kullanıldığı havuzlarda Serbest Klor bakılır.

Uygun Çıkmayan Havuz Suyunun Takibi

Yüzme havuzu suyundan alınan numunenin mikrobiyolojik analiz sonucunun Ek-3’te belirtilen niteliklere uygun çıkmaması halinde havuzun faaliyeti durdurulur. Yüzme havuzu işleticisinin gerekli şartları sağlamasından sonra yeniden alınan numunenin analiz sonuçlarının Ek-3’te belirtilen niteliklere uygun çıkması durumunda havuzun faaliyetine izin verilir.

Yüzme havuzu suyundan alınan numunenin kimyasal analizi sonucunun Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen niteliklere uygun çıkmaması halinde, uygunsuzluğun giderilmesi ve düzeltici önlemlerin alınması için işletmeci yazılı olarak uyarılır. Yüzme havuzu işletmecisinin gerekli şartları sağlamasından sonra yeniden alınan numunenin analiz sonuçlarının Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen niteliklere uygun çıkması durumunda işletmeye herhangi bir işlem yapılmaz. Ancak, analiz sonuçlarının uygun çıkmaması durumunda havuzun faaliyeti analiz sonucunun yukarıda belirtilen nitelikleri sağlayıncaya kadar durdurulur.

İletişim

Yenibosna Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, No:35, Bahçelievler/İSTANBUL

+90 (212) 599 18 19

+90 (212) 599 18 13

info@analyzer.com.tr

Bizi Takip Edin

Bizi sosyal medya platformlarından da takip edebilirsiniz.

Open chat