Fiziko-Kimyasal Analiz Birimi

Doğada bulunan su kaynakları bazı istisnalar dışında içme ve kullanma ihtiyaçları için doğrudan doğruya kullanmaya uygun değildir. Bu yüzden suların arıtma işleminden geçirilmesi gerekir. Dere, göl, baraj, kaynak gibi yüzeysel su kaynakları ve yeraltı sularından elde edilen ham su, içme suyu arıtma tesislerinde özelliklerinin gerektirdiği arıtma işlemlerinden geçirilerek, sağlık şartlarına ve Türk Gıda Kodeksi İçme ve Kullanma Suyu Standartlarına uygun hâle getirildikten sonra şebekeye verilmektedir.

İçme ve çeşitli amaçlarla kullanılan, insan sağlığı ile çok yakından ilişkisi olan, kısaca içme ve kullanma sularının hepsine alimentasyon suyu denir.

Suyun içme suyu olarak kullanılabilmesi için bazı kalite koşullarını taşıması zorunludur. Bunlar;

 • Hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırılması
 • Berrak, renksiz ve kokusuz olması
 • Belirli sertlik derecesinde ve yeterli derecede yumuşak olması
 • Sıcaklığı 150C’tan aşağıda ve içiminin hoş olması
 • Aşındırıcı (agresif) olmaması ve fazla sert olmaması
 • Sağlığa zararlı kimyasal maddeler bulundurmaması
 • Vücut için yararlı bazı metal tuzları içermesi
 • Toksik etki veya kötü fizyolojik etki yapacak miktarda madde içermemesi gibi kalite ölçütlerine uygun olması gerekir.

Suyun dış görünüşüne, rengine, kokusuna ve tadına bakılarak kalitesi hakkında bilgi vermek yeterli değildir. Suyun değeri, yalnızca yaygın olarak bulunması ve faydalanılması ile değil aynı zamanda iyi kalitede olması ile de ölçülür.  “Suda kalite” denildiğinde suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri anlaşılmalıdır.

Suyun kullanılacağı yere uygun olup olmadığına;

 • Suyun sertlik derecesine
 • pH derecesine
 • Bulanıklığına
 • Amonyak ve nitrat,

olup olmadığına bakılarak karar verilmelidir. Bunun için de belli miktarda su örneğinin laboratuvarımızda yukarıda belirtilen özellikler bakımından analizleri yapılmaktadır.  Analizde elde edilen değerler Türk Gıda Kodeksi, Dünya Sağlık Teşkilatı  (WHO), Avrupa Birliği (EC) vb. kuruluşlarca belirlenmiş olan “İçme Suyu Standartlarına” göre karşılaştırılmakta ve böylece hayatın vazgeçilmez bir parçası olan suyun kalitesine karar verilmektedir.

İletişim

Yenibosna Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, No:35, Bahçelievler/İSTANBUL

+90 (212) 599 18 19

+90 (212) 599 18 13

info@analyzer.com.tr

Bizi Takip Edin

Bizi sosyal medya platformlarından da takip edebilirsiniz.